1994. Rud Leunissen uit Munstergeleen bezoekt een weeshuis in Dorohoi, Roemenië. Daar ontmoet hij Geta Clicinschi, een weesmeisje van 19 jaar dat goed kan leren. Vanwege haar leeftijd moet zij het weeshuis verlaten ......... wat nu?

 

Haar liefste wens is om te gaan studeren aan de universiteit. Helaas kan dat alleen maar een droom blijven. Zelf heeft ze geen geld en er is niemand die haar studie kan bekostigen.

Haar probleem laat Rud niet los. Terug in Nederland praat hij erover met vrienden en kennissen. Zij besluiten om Geta te sponseren tijdens haar studie! Bovendien richten ze een fonds op voor Geta en haar lotgenoten: "Stichting Hulpfonds Jongeren Roemenië".

 

2011. Inmiddels heeft de stichting meer dan 200 studenten in de afgelopen jaren gesteund. In die jaren groeide ook steeds meer het besef bij het bestuur, dat niet alleen de stichting getalenteerde Roemeense studenten zou moeten steunen. Na een lange administratieve en bureaucratische weg hebben we nu een partner organisatie met dezelfde doelstelling in Roemenië: ASOCIATIA ROMANO-OLANDEZA PENTRU AJUTORAREA TINERILOR IN ROMANIA. Voorzitter is de in Botoşani en wijde omtrek bekende orthopeed, Dr. Malancea. In het bestuur van de Asociatia is onze stichting vertegenwoordigd met 2 bestuursleden. Tijdens ons jaarlijks bezoek staat een vergadering met onze partner organisatie op ons programma.

 

Het Roemeense belastingstelsel maakt het mogelijk voor elke werknemer 2% van zijn te betalen loonbelasting voor een goed doel te bestemmen. Hiervoor dient een zogenaamd "Codul Fiscalǎ" ingevuld te worden. De Asociatia speurt nu de, door de stichting in het verleden gesteunde, studenten op en haalt ze over deze Codul Fiscalǎ ten gunste van de Asociatia in te vullen. In 2011 hebben al verschillende oudstudenten hieraan gehoor gegeven.

Geef iemand de kans om te studeren!