Bijdragen

U kunt op verschillende manieren uw bijdrage leveren: door middel van een eenmalige donatie of door maandelijks dan wel jaarlijks een vast bedrag te storten. Om u een idee te geven: met een bijdrage van 17 euro per maand, gedurende 5 jaar, helpt u de droom van een getalenteerde maar kansarme student waar te maken. We bieden bovendien de mogelijkheid om uw giften fiscaal aftrekbaar te maken.

Eenmalige of periodieke bijdrage

Een eenmalige of periodieke donatie (dit laatste hebben wij natuurlijk het allerliefste) kan door geld over te maken op onderstaande rekeningnummers.

Alle donateurs waarbij de contactgegevens bekend zijn ontvangen jaarlijks een nieuwsbrief per post.

Wij en de studenten bedanken u voor uw bijdrage!

Bank reknr:

NL84 RABO 0129 1220 33

Giro reknr:

NL88 INGB 0071 1754 66

Ten name van:

Stichting Hulpfonds Jongeren Roemenië

 

te Munstergeleen

Fiscaal aftrekbaar

Onze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dus is het mogelijk om uw bijdrage te doen als schenking, onder de noemer van "lijfrente". Het interessante daarvan is dat men die schenking altijd van het belastbaar inkomen kan aftrekken, ongeacht de gebruikelijke drempel van 1%!

 

Er zijn 2 voorwaarden:

1. men moet zich voor minimaal 5 jaar binden en

2. er dient een notariele akte te worden opgemaakt

 

Het bestuur heeft notarissen Hetterscheidt en Zuidervaart te Brunssum bereid gevonden zo'n akte voor iedere contribuant van ons fonds gratis op te stellen. Indien u zo'n contract wenst hoeft u slechts bijgaande vragenlijst in te vullen en te retourneren. De notaris kan daarmee de akte opstellen.

Inschrijf Formulier . PDF

Doneren als kado tip

Stichting Hulp Fonds Roemenie is een ANBI

Stichting Hulp Fonds Roemenie is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI.

Officiële gegevens tbv ANBI

RSIN/fiscaal nummer: 8043.82.335

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding en geen vacatiegeld voor hun werkzaamheden t.b.v. de stichting. Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd, onder overlegging van de betreffende nota’s. Hier wordt in de praktijk spaarzaam gebruik van gemaakt.

Jaarverslagen

Het jaarverslag 2015 (inclusief het financiële jaarverslag) leest u hier: jaarverslag 2015 PDF

Het jaarverslag 2016 (inclusief het financiële jaarverslag) leest u hier: jaarverslag 2016 PDF

Het jaarverslag 2017 (inclusief het financiële jaarverslag) leest u hier: jaarverslag 2017 PDF

Het jaarverslag 2018 (inclusief het financiële jaarverslag) leest u hier: jaarverslag 2018 PDF

Het jaarverslag 2019 (inclusief het financiële jaarverslag) leest u hier: jaarverslag 2019 PDF

Het jaarverslag 2020 (inclusief het financiële jaarverslag) leest u hier: jaarverslag 2020 PDF

Het jaarverslag 2021 (inclusief het financiële jaarverslag) leest u hier: jaarverslag 2021 PDF

Het jaarverslag 2021 (inclusief het financiële jaarverslag) leest u hier: jaarverslag 2022 PDF

Geef iemand de kans om te studeren!